För bostäder

Vi hjälper bostadsbolag och bostadsrättsföreningar med åtgärder och problemlösningar för alla typer av bostadsventilation. Genom att välja rätt lösning till varje projekt vill vi verka för en minskad energianvändning och väl fungerande system. Vi arbetar dagligen för ett trivsammare och energismartare bostadsklimat.
Exempel på tjänster vi kan leverera:

  • Löpande service och underhåll som kanalrengöring och luftinjustering.
  • Besiktningar för ventilation och energi. (Obligatorisk ventilationskontroll och Energideklaration).
  • Ombyggnationer och förbättringar i befintliga lägenhetssystem.
  • Installation av energioptimala frånluftsfläktar med temperaturreglering. Vid kallare väderlek minskar installationen värmeförlusterna från fastigheten och inomhusklimatet kommer upplevas som mindre dragit och kallt.
  • Installation av energieffektiva luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalsystem. System för lägenheter och lokaler.
  • Projekteringsarbeten och problemlösningar med frågeställningar inom ventilationsteknik och VVS.

Läs mer om våra tjänster.