Kommersiella lokaler

Vi åtar oss arbeten och frågeställningar inom ventilation och energi. Våra medarbetare och partners har lång erfarenhet av ventilationsteknik och smart energianvändning. Vi är specialister på ventilationsfrågor och tjänster inom installation, underhåll och besiktning.
Exempel på tjänster vi kan leverera:

  • Löpande service och underhåll som luftinjustering, kanalrengöring och filterbyten.
  • Behovsanpassande ombyggnationer och förbättringar i befintliga system.
  • Installation av energieffektiva luftbehandlingsaggregat med tillhörande kanalsystem.
  • Besiktningar för ventilation och energi. (Obligatorisk ventilationskontroll och Energideklaration)
  • Projekteringsarbeten och problemlösningar med frågeställningar inom ventilationsteknik och VVS.

Läs mer om våra tjänster här.