Miljö & Kvalitetspolicy

Delar ur vår miljö & kvalitetsplan

Vi på Boldrup Klimat vill att våra kunder ska se oss som en professionell, pålitlig och lyhörd entreprenör. Vår ledstjärna ska vara att genomföra våra uppdrag med hög kvalitet och stor kundnöjdhet.

  • Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där det tekniskt är möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och kvaliteten.
  • Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. På så sätt skapar vi en grund för ett förebyggande miljöarbete.
  • Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Kompetensutvecklingen syftar till att ge en tillräcklig kunskapsbas för att kunna utföra uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt samt få kunskap om vilka konsekvenser personalens aktiviteter kan få på miljö och kvalitet.
  • Vi ska genom en ständig dialog sträva efter att kunder och samarbetspartners känner tilltro och trovärdighet till vårt miljö- och kvalitetsarbete. Det innebär till exempel att vi ska vara observanta med materialinköp så att vi minimerar risken att använda olämpliga material.
  • Vi ska fortlöpande förbättra oss och följa myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav, som vi berörs av som en miniminivå.