Vi som arbetar här

På Boldrup Klimat AB arbetar följande personer:

Jan Boldrup. Arbetar med produktion, besiktning och utbildning

Henrik Boldrup. Arbetar med produktion, besiktning och projektledning

Lasse Larsson. Arbetar med service och injustering

Erik Dalsryd. Arbetar med energi och besiktning

Marcus Eriksson. Arbetar med service och injustering