Henrik Boldrup

Arbetar med produktion och projektledning.

Tel kontor: 08-297 502

Tel mobil: 070 756 77 80