Luftinjustering

En ventilationsanläggning måste vara rätt inställd för att rätt funktion ska uppnås. Fläktautomatiken måste justeras, luftflöden måste mätas och ställas in. En felaktigt injusterad ventilationsanläggning kan förorsaka högre energikostnader med fuktskador som följd. Vi har lång erfarenhet av luftinjusteringar och fläktautomatik. Kontakta oss om du vill ha din ventilationsanläggning injusterad.

Kontakta oss!