OVK-besiktningar – Riks K behörighet

Från 1991 gäller lagen om obligatorisk ventilationskontroll (OVK), vilket innebär att fastighetsägaren är skyldig att regelbundet kontrollera ventilationen i sina fastigheter. Kontrollen genomförs som en besiktning där ventilationssystemets funktion kontrolleras. Bland det som kontrolleras är att luftväxlingen är tillräcklig och att fastigheten har ett bra inomhusklimat. Kommunens byggnadsnämnd är tillsynsmyndighet och övervakar att regler om OVK efterföljs.

Vi har lång branscherfarenhet av OVK besiktningar och problemlösning för ventilationssystem.

Kontakta oss om du behöver hjälp med OVK.

Boverkets webbsida hittar du mer information.