Radonproblematik

Vi utsätts alla för strålning. Till största delen kommer denna från radioaktiva ämnen i marken, byggnadsmaterial i bostaden, vatten som används i hushållet, världsrymden och den egna kroppen. Genomsnittssvensken får den största stråldosen av radon i bostaden. Denna radonhalt kan vara så hög att den behöver sänkas för att inte utgöra en risk för hälsan.

Radongas mäts i becquerel per kubikmeter (Bq/m3) luft. Radongashalten uppskattas vara cirka 100 Bq/m3 i genomsnitt i svenska bostäder, något högre i småhus och något lägre i flerbostadshus.

Vi hjälper er med rätt åtgärd och installation för att motverka radon i fastigheter och bostäder.

Behöver du hjälp med radonfrågor.

Kontakta oss!

Här kan du göra en egen radonmätning.