Ventilationsrengöring

I ventilationskanaler fastnar damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i våra vistelseutrymmen. Om kanalerna inte rensas regelbundet så försämras ventilationen och effektiviteten i värmeanläggningen minskar. Har du en anläggning med mekanisk ventilation rekommenderar vi att den rensas med jämna mellanrum, medan hus med självdragsventilation klarar sig något längre.

Vi utför alla typer av rengöringar för kanalsystem, aggregat och fläktar.

Kontakta oss!