Våra tjänster

Boldrup Klimat AB är experter på bra och energisnål inomhusmiljö. Välj vilken tjänst som du är intresserad av nedan.

Installationer

Luftinjustering

Ventilationsrengoring

OVK-besiktningar

Energibesiktningar

Styr- och reglerarbeten

Projektering och ventilationsutredningar

Radonproblematik

Fuktåtgärder

Utbildning och ventilationslaboratorium