För klimatet

Vi har en utarbetat miljöpolicy för företaget, våra medarbetare och samarbetspartners. Genom att välja rätt lösning till varje projekt vill vi verka för minskad energianvändning. Tillsammans levererar vi lösningar med hänsyn till våra kunder och vår gemensamma miljö. Vi försöker alltid arbeta med lokala partners och grossister i närområdet.

Hänsyn

Vi ska i alla delar av vår verksamhet, där det tekniskt är möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljön och kvaliteten.

Kompetens

Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda. Kompetensutvecklingen syftar till att ge en tillräcklig kunskapsbas för att kunna utföra uppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt samt få kunskap om vilka konsekvenser personalens aktiviteter kan få på miljö och kvalitet.

Omsorg

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor. På så sätt skapar vi en grund för ett förebyggande miljöarbete.

Material

Vi ska genom en ständig dialog sträva efter att kunder och samarbetspartners känner tilltro och trovärdighet till vårt miljö- och kvalitetsarbete. Det innebär till exempel att vi ska vara observanta med materialinköp så att vi minimerar risken att använda olämpliga material.

Lagar & förordningar

Vi ska fortlöpande förbättra oss och följa myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav, som vi berörs av som en miniminivå.

Site made by DG Gruppen